TRANG CHỦ > TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT
Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho các Bộ, ngành ngày 12/02/2014, nhằm phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

Chính sách được thực hiện trong 02 giai đoạn, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 và từ năm 2016 đến năm 2020, với một số giải pháp về kiểm soát cung cấp và nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; giải pháp về giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác..., sao cho đến năm 2020, 80% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia và 60% dân cư có nhận thức đúng về vấn đề này; 50% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm, 40% số người được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng...

QĐ 244.pdf
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...