TRANG CHỦ > TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT
Quy chế marketing ngành rượu Việt Nam

Mục tiêu của quy chế này là đề ra các nguyên tắc chung để đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông marketing trong ngành rượu được thực hiện có trách nhiệm và phù hợp với môi trường văn hóa xã hội của Việt Nam.

Xem chi tiết quy chế tại đây
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...