TRANG CHỦ > NGÀY 2/4/2015: BÀ NGUYỄN LAN HƯƠNG, GIÁM ĐỐC ICAP VIỆT NAM, NAY LÀ LIÊN MINH QUỐC TẾ VỀ UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM (IARD)
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...