TRANG CHỦ > SỰ KIỆN
IARD: Các nhà sản xuất bia rượu hàng đầu thế giới tăng cường các nỗ lực xử lý vấn đề tác hại lạm dụng đồ uống có cồn

Washington D.C. Ngày 26/7/2016 - Báo cáo về Cam kết toàn cẩu của các Nhà sản xuất trong lĩnh vực đồ uống có cồn năm 2015 được công bố mới đây cho thấy các công ty tham gia cam kết đã đẩy mạnh thực hiện cam kết của mình nhằm góp phần thực hiện mục tiêu toàn cầu đến năm 2025 là giảm 10% tác hại liên quan đến rượu bia. Đây là bản Báo cáo lần 3 sau khi các nhà công nghiệp trong lĩnh vực này đưa ra bản Cam kết toàn cầu năm 2012, và là báo cáo đầu tiên sau khi các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đầy tính đột phá được Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua ngày 25-9-2015.

Bản Báo cáo cho biết 257 chương trình giáo dục dành cho lứa tuổi vị thành niên được triển khai trong năm 2015, tăng 49% so với năm trước, trong đó số lượng các nước tham gia cũng tăng đáng kể, từ 57 nước lên 82. Những chương trình này đã trực tiếp tác động đến gần 30 triệu đối tượng có ảnh hưởng ở độ tuổi trưởng thành như cha mẹ, thầy cô giáo, lãnh đạo cộng đồng, về tầm quan trọng của việc chấp hành quy định hạn chế về độ tuổi người được mua rượu bia. Các hoạt động cũng tiếp cận hơn 192 triệu đối tượng khác thông qua các chương trình tuyên truyền, phương tiện thông tin đại chúng, các chiến dịch truyền thông xã hội.

Việc đẩy mạnh thực hiện cam kết cũng thể hiện rõ qua tác động của các doanh nghiệp thành viên với các bên liên quan chính nhằm giảm tình trạng vị thành niên uống rượu bia thông qua thực thi Quy định về độ tuổi được mua rượu bia (LPA). Trong năm 2015, các nhà sản xuất hỗ trợ việc triển khai, thực thi quy định về giới hạn độ tuổi thông qua hơn 1 triệu hoạt động tương tác với các cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi luật pháp và cơ sở bán lẻ.

Ông Carlos Brito, Chủ tịch Hội đồng TGĐ IARD, cho biết: “Một điều đáng mừng là các chương trình của chúng tôi đang mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đạt được thành công này nếu thực hiện một mình. Đây là kết quả của sự hợp tác với ngày càng nhiều các hiệp hội doanh nghiệp, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà bán lẻ. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác và các sáng kiến trên toàn thế giới để giảm thiểu các hành vi lạm dụng đồ uống có cồn.”

Các thành công được xây dựng xoay quanh bản Cam kết bao gồm 5 nội dung, được TGĐ của các hãng sản xuất rượu bia hàng đầu thế giới đưa ra, nhằm góp phần xử lý vấn đề tác hại lạm dụng rượu bia. Đó là: (i) Giảm tỉ lệ vị thành niên uống rượu bia; (ii) Tăng cường, mở rộng tuyên truyền về các quy tắc hành nghề; (iii) Cung cấp thông tin và chỉ dẫn có trách nhiệm cho người tiêu dùng; (iv) Giảm tỉ lệ người uống rượu bia khi lái xe; và (v) Huy động sự hỗ trợ của các nhà bán lẻ nhằm giảm thiểu hành vi lạm dụng rượu bia. Các thành viên tin tưởng rằng bằng cách hợp tác với các bên liên quan khác như chính phủ, các tổ chức cộng đồng trong giảm thiểu tác hại lạm dụng rượu bia sẽ đem lại lợi ích cho cả xã hội cũng như doanh nghiệp.

Bà Ann Keeling, TGĐ IARD, chia sẻ: “Kết quả sau 3 năm đầu của chương trình 5 năm này cho thấy những bước tiến thật sự trong việc thực thi các Cam kết toàn cầu đã ký năm 2012. Các chương trình đã có sự gia tăng về số lượng các nước tham gia, đặc biệt là một số chương trình thí điểm đã được tài trợ và tiếp tục triển khai bởi các chính phủ và các đối tác khác ở tầm quốc gia.”

Báo cáo năm 2015 về Kết quả thực hiện 5 Cam kết

Đây là Báo cáo tiến độ mới nhất của Hiệp hội Quốc tế về Uống có trách nhiệm (IARD) trong vai trò Ban thư ký của Chương trình Cam kết, được lập dựa trên những chỉ số do công ty tư vấn Accenture Strategy xây dựng. Đây cũng là đơn vị tham gia hỗ trợ trong quá trình thu thập số liệu hàng năm. Các số liệu và báo cáo được kiểm chứng bởi KPMG Sustainability.

1. Giảm tỉ lệ vị thành niên uống rượu bia

Thực thi luật pháp về kiểm soát vị thành niên uống rượu bia là một vấn đề xã hội và chỉ có thể xử lý được nếu có sự phối hợp rộng khắp giữa các cơ quan chính quyền, cơ quan thực thi và cơ sở bán lẻ.

Trong năm 2015, theo báo cáo của 12 đơn vị thành viên đã có hơn 1 triệu lượt cam kết, chủ yếu của các cơ sở bán lẻ, về tuân thủ quy định này. Đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của cha mẹ và thầy cô giáo về nhận thức của giới trẻ, các chương trình đã hướng đến một số các nhóm đối tượng người trưởng thành nhằm tác động giảm tỉ lệ vị thành niên uống rượu bia. Năm 2015, tổng số người trưởng thành có ảnh hưởng mà các chương trình tuyên truyền, giáo dục tiếp cận được tăng lên gần 30 triệu người.


Với sự vào cuộc của các cơ quan hữu quan, tuyên truyền Không bán rượu cho trẻ vị thành niên được thực hiện tại hơn 400 cửa hàng ở Việt Nam

2. Tăng cường, mở rộng tuyên truyền về quy tắc hành nghề

Trong năm 2015, các chương trình áp dụng một phương pháp mới trong đánh giá hiệu quả tuyên truyền nhằm xác định đối tượng nào được tiếp cận trong tuyên truyền về rượu bia ở những nơi khó thu thập số liệu. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm để hoạt động tuyên truyền của doanh nghiệp trực tiếp đến được với các đối tượng người trưởng thành cần tiếp cận. Số liệu của năm 2015 cho thấy tại 3 nước trong nghiên cứu gồm Kênya, Uganđa, Nigiêria, hoạt động tuyên truyền về rượu bia của các doanh nghiệp thành viên đã đạt kết quả vượt mức yêu cầu của ngành trong việc tiếp cận đối tượng người trưởng thành.

Tại gần một nửa số quốc gia mà các doanh nghiệp thành viên có mặt đã huy động được sự tham gia của các đối tượng ngoài ngành vào các hoạt động tự tuân thủ trong quảng cáo về rượu bia.

3. Cung cấp thông tin và chỉ dẫn có trách nhiệm cho người tiêu dùng

Hỗ trợ cho chương trình của các doanh nghiệp là truyền thông xã hội và truyền thông mạng, tác động đến người tiêu dùng về trách nhiệm trong sử dụng rượu bia và tiếp cận được đối tượng ở tất cả các khu vực.

Cổng thông tin thông tin người tiêu dùng www.responsibledrinking.org đi vào hoạt động từ tháng 5/2015, cùng với các trang web khác của doanh nghiệp và các trang web được doanh nghiệp hỗ trợ, giúp người tiêu dùng tiếp cận được đầy đủ, chính xác các thông tin về sản phẩm rượu bia để có quyết định đúng đắn về trách nhiệm của mình khi uống rượu bia hay ngừng uống rượu bia.

4. Giảm tỉ lệ uống rượu bia lái xe

Trong năm 2015 đã có thêm 4 chương trình thí điểm về hạn chế hành vi uống rượu bia lái xe được IARD đưa vào triển khai, với sự phối hợp của các đơn vị thành viên tại Campuchia, CH Đôminica, Namibia, Nam Phi, trong tổng số 9 nước hiện đang tiến hành thí điểm.

Trong năm 2015, các thành viên của IARD và các tổ chức của doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ 345 chương trình phòng chống uống rượu bia lái xe, tác động đến 99 quốc gia tại tất cả 7 khu vực.


Tuyên truyền Đã uống rượu bia - Không lái xe trên 1,000 xe buýt tại Hà Nội 

5. Huy động sự hỗ trợ của các nhà bán lẻ nhằm giảm thiểu lạm dụng rượu bia

Bộ Nguyên tắc chung về Trách nhiệm trong Bán lẻ rượu bia được công bố vào tháng 11/2015 tại Hội nghị các Nhà bán lẻ Thế giới tổ chức tại Nam Phi. Bộ nguyên tắc đề ra các chuẩn mức nhằm khuyến khích thực hiện bán lẻ một cách có trách nhiệm trên toàn thế giới, tập trung vào việc tuân thủ quy định về độ tuổi được mua rượu bia, giảm thiểu các trường hợp uống quá chén tại các cơ sở bán lẻ, tăng cường an toàn giao thông thông qua các giải pháp về an toàn giao thông, đồng thời chú trọng đến các yếu tố bảo đảm môi trường bán lẻ an toàn. Tổng cộng có 251 sáng kiến bán lẻ có trách nhiệm tại chỗ đã được triển khai tại 75 nước nơi các doanh nghiệp thành viên có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng gần 20% so với năm trước.

-Hết-

Thông tin tham khảo
 
Có 12 doanh nghiệp tham gia ký Cam kết giảm thiểu tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn: Anheuser-Busch InBev; Asahi Group Holdings; Bacardi; Beam Suntory; Brown-Forman Corporation; Carlsberg; Diageo; Heineken; Kirin Holdings Company; Molson Coors; Pernod Ricard; SABMiller.

IARD là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu chính là tìm giải pháp cho vấn đề y tế công toàn cầu về lạm dụng đồ uống có cồn và thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm. Là một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế công toàn cầu, chúng tôi hợp tác với các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội của người dân và các đối tượng tư nhân để thực hiện mục tiêu của mình. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới trong việc thực hiện Chiến lược toàn cầu về Giảm thiểu lạm dụng đồ uống có cồn, mục tiêu của Quy chế khung về Giám sát toàn cầu các Bệnh không lây là đến năm 2025 “giảm ít nhất tương đương 10% tác hại lạm dụng đồ uống có cồn”, và Mục tiêu Phát triển Bền vững 3.5 - “tăng cường phòng ngừa, điều trị các trường hợp lạm dụng chất, trong đó có lạm dụng chất ma túy và lạm dụng đồ uống có cồn”.

IARD được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp thành viên trong ngành sản xuất rượu bia trong mục tiêu chung là góp phần thực hiện giải pháp cho vấn đề lạm dụng đồ uống có cồn. Các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đồ uống có cồn lần đầu tiên ký bản Cam kết vào tháng 10/2012, trong đó thống nhất thực hiện một loạt biện pháp trong thời gian 5 năm, nhằm mục tiêu tăng cường các nỗ lực nhằm giảm thiểu lạm dụng đồ uống có cồn.

Mời đọc Báo cáo toàn văn tại: producerscommitments.org

Chi tiết xin liên hệ:
media@iard.org,  
+1-202-556-6970 (Washington, D.C., Mỹ)
+32-471-611-373 (Brussels, Bỉ)
 
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...