TRANG CHỦ > SỰ KIỆN
Chương trình tăng cường năng lực quản lý rượu thủ công tại tỉnh Ninh Bình 2020

Đây là chương trình thí điểm nhằm tăng cường năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công của cơ quan quản lý tại tỉnh Ninh Bình, góp phần hạn chế tác hại do rượu không rõ nguồn gốc gây ra, thực hiện vai trò trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành, hỗ trợ công tác quản lý của Nhà nước.

Thông qua các hoạt động này, Chương trình kỳ vọng thúc đẩy tăng số hộ đăng ký sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, tăng số lượng giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu được cấp; nâng cao nhận thức của các hộ sản xuất rượu thủ công về vấn đề tác hại của rượu không đăng ký cho người tiêu dùng và xã hội, bao gồm ý thức trong các khâu sản xuất, lưu thông và sử dụng đồ uống có cồn, lợi ích lâu dài từ việc tuân thủ pháp luật dưới góc độ kinh doanh và xã hội; và sự ủng hộ của cơ quan quản lý từ Chương trình thí điểm, nhằm quản lý ngành hiệu quả hơn.
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...