TRANG CHỦ > SỰ KIỆN
100 cửa hàng kinh doanh rượu thí điểm không bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện quy định về việc cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về Sản xuất và Kinh doanh rượu, và các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn việc tiếp cận và sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác của người dưới 18 tuổi tại Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách Quốc gia về Phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

Tham gia Lễ Phát động gồm có đại diện Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), Diễn đàn Uống có Trách nhiệm Việt Nam, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), Bộ Công thương, Hiệp hội các Ngành Sinh học Việt Nam, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Liên minh Quốc tế về Uống có trách nhiệm (IARD), Ban ATGT thành phố Hà Nội, đại diện các đơn vị kinh doanh rượu và các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến độ tuổi trong việc tiêu thụ rượu đối với các thương nhân kinh doanh rượu, qua đó kêu gọi sự đồng thuận của cộng đồng, từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ quy định của pháp luật thông qua thông điệp“Không bán rượu cho người dưới 18 tuổi”, Chiến dịch bước đầu sẽ được triển khai thí điểm tại 100 cửa hàng kinh doanh rượu trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tháng 7/2015. Việc giám sát, đánh giá hiệu quả của Chiến dịch sẽ được tiến hành vào cuối năm 2015, tiến tới mở rộng phạm vi thực hiện tại khoảng 300 cửa hàng vào đầu năm 2016.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch VARD cho biết: “Đây là một trong các hoạt động quan trọng nhằm xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm với ý nghĩa vận động, tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh, góp phần định hướng đúng đắn cho người tiêu dùng, bảo vệ thế hệ trẻ về mặt thể chất và trí tuệ, giảm thiểu những tác động tiêu cực có liên quan cho xã hội.”

Đồng hành cùng VARD, Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông khẳng định:“Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới tại Báo cáo toàn cầu về đồ uống có cồn và sức khỏe, WHO 2014 thì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia chiếm 36,9% trong đó (nam giới là 36,2%; 0,7% là nữ giới) đặc biệt đáng báo động là 20,8% trẻ vị thành niên nam thừa nhận đi xe sau khi uống rượu/bia. Cũng theo kết quả khảo sát của WHO cho thấy tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi trong số nạn nhân TNGT có cồn trong máu chiếm khoảng 15%. Vì vậy, Chiến dịch “Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về quy định không bán rượu cho người dưới 18 tuổi” là một hành động cụ thể để ngăn ngừa trẻ dưới 18 tuổi tiếp cận và sử dụng đồ uống có cồn và một trong những giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tỷ lệ TNGT do vi phạm nồng độ cồn nói chung và đặc biệt là tỷ lệ trẻ em bị TNGT do vi phạm nồng độ cồn.”

Chiến dịch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về quy định không bán rượu cho người dưới 18 tuổi là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ của VARD bao gồm: Giáo dục và nâng cao nhận thức về uống rượu có trách nhiệm và giảm thiểu tác hại và việc sử dụng rượu sai mục đích; Giảm thiểu tình trạng uống rượu dưới tuổi quy định; Giảm thiểu tình trạng uống rượu khi tham gia giao thông; Điều chỉnh các thông lệ trong ngành có liên quan đến hoạt động tiếp thị và tiêu thụ các loại đồ uống có cồn; và Hỗ trợ các mục tiêu của Chính sách Quốc gia về Phòng, chống tác hại lạm dụng Đồ uống có cồn.

Theo Linh Khánh, LangVietonline, ngày 15/7/2015
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...