SỰ KIỆN
TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT
THƯỞNG THỨC VĂN MINH
CƠ SỞ KHOA HỌC
CÁC SÁNG KIẾN CHỐNG LẠM DỤNG
DIỄN ĐÀN VARD
Ca dao về rượu bia
Trong kho tàng ca dao, người viết bước đầu đã trích ra được 42 bài có đề cập đến rượu. Nội dung của những bài ca dao này hoặc nhìn nhận về đặc tính của rượu, hoặc gắn rượu với lễ, với cuộc sống lạc thú, hoặc rượu được ví với sắc đẹp của người phụ nữ, và cuối cùng, là sự cảnh cáo về những tác hại của lạm dụng rượu.
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...
Vì văn hóa uống có trách nhiệm
Hãy chia sẻ (tại đây) những trải nghiệm, quan điểm về đồ uống có cồn (Nội dung chia sẻ sẽ được đăng vào DIỄN ĐÀN VARD để thảo luận)
Loading..
PROCESSING. PLEASE WAIT...